Małgorzata Chrastek

Małgorzata Chrastek pracuje w Operze Wrocławskiej. Jest charakteryzatorką i perukarką. Charakteryzatorka zmienia wygląd aktorów. Maluje ich i dobiera peruki.
Perukarka robi peruki dla aktorów.

Kiedy aktor zakłada perukę, wtedy zmienia swój wygląd. Staje się podobny do postaci
którą gra. Może grać na przykład króla albo marynarza.

Zmień rozmiar czcionki